Αποκάλυψη: Ιδρύεται το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων στην Ελλάδα

Του Νίκου Σιδέρη

Απόβαση ελλήνων ομογενών στην πολιτική σκηνή της χώρας αναμένεται το προσεχές διάστημα! Πρόκειται μια δυναμική κίνηση επιφανών ελλήνων οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ζουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και αποφάσισαν, όπως φαίνεται, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Το όνομα του νέου κόμματος; Πολιτειακή Παράταξη ή Republicans, Hellenic Republic και βασική του ιδεολογία, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στην Ιδρυτική Διακύρηξη είναι ο πατριωτισμός ως διαχρονικό στοχοθετικό υπερσύνολο των εστιών ανθρώπων που έχουν συμβάλει στην εξελικτική διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού. Όπως προκύπτει και από την ονομασία του κόμματος πρόκεινται για πρόσωπα πολιτικά ενεργά στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών που στηρίζει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το όραμα της Πολιτειακής Παράταξης είναι η βελτιστοποίηση της διαγεννεακής ευημερίας των Ελλήνων, η μεταλαμπάδευση της Ελληνικής παιδείας και η διάχυση του Ελληνικού πολιτισμού.
• Η μετατροπή της Ελλάδας σε υγιές έθνος-κράτος και η δημιουργία μηχανισμού παραγωγής στοχοθετικού πλαισίου για τον Οικουμενικό Ελληνισμό αποτελούν τα κύρια πρίσματα λήψης πολιτικών αποφάσεων.
• Στοιχειώδες δομικό συστατικό ορίζεται ο Όμοιος Πολίτης. Οι αξίες της Πολιτειακής Παράταξης ταυτίζονται με τις ιστορικά αποδεκτώς ως κοινές αξίες του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο σκοπός της Πολιτειακής Παράταξης είναι η ανάληψη της ευθύνης διακυβέρνησης της χώρας με κάθε νόμιμο μέσο.
• Δεν συμπράττουμε καθ’οιονδήποτε τρόπο στη συνέχιση της υφιστάμενης πορείας.
• Δεν συμμετέχουμε σε οριακές αλλαγές.
• Δεν δημιουργούμε αίσθημα επαναφοράς σε ασφαλείς ψευδαισθήσεις.
• Δεν μετατρεπόμαστε σε μέρος του πολιτικού προσωπικού της Μεταπολίτευσης.
• Ο προσδιορισμός και η διασφάλιση των εθνικών στρατηγικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων της ποσότητας και της ποιότητας του πληθυσμού, των μηχανισμών δομικής βελτίωσης της ποιότητας της δημοκρατίας και των μηχανισμών παραγωγής σχεδιασμού και στρατηγικής διαχείρισης των υποθέσεων άμυνας & ασφάλειας, διπλωματίας και οικονομίας, τίθενται σε μηδενική βάση και λαμβάνουν πρώτη προτεραιότητα υλοποίησης με υπερκομματική αξιοκρατία.
• Στο υφιστάμενο περιβάλλον πλήρους θεσμικής ανεπάρκειας είναι ανέφικτη η εφαρμογή υγιών πολιτικών, διότι είτε μετατρέπονται σε όργανα εξυπηρέτησης κομματικών ή άλλων σκοπιμοτήτων είτε ακυρώνονται στην περίπτωση που δεν σέβονται τον φαύλο τρόπο λειτουργίας των κρατικών μηχανισμών. Πριν από την εφαρμογή πολιτικών πρέπει να τεθούν οι σωστές, υπερκομματικές βάσεις οι οποίες θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος όχι ως μέσο διαιώνισης αντιπαραγωγικής νοοτροπίας και παράπλευρης εξυπηρέτησης συμφερόντων, αλλά ως μέσο εξυπηρέτησης των εθνικών στόχων.

Η στρατηγική της Πολιτειακής Παράταξης έχει 3 συνισταμένες:

1. Εθνική ανεξαρτησία με διεθνείς συνεργασίες και χωρίς της εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας σε πτυχές ζωτικής εθνικής σημασίας.
• Είμαστε η γεννήτωρ χώρα του δυτικού πολιτισμού. Εκμεταλλευόμαστε το ιστορικό γεγονός ότι η Δύση είναι πνευματικό παιδί του Ελληνικού πολιτισμού και του αέναου φωτός που εκπέμπει ανά τους αιώνες.
• Επανεξετάζουμε, βάσει του εθνικού συμφέροντος και μόνο, τη θέση μας στους Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχουμε και προωθούμε εντατικά και μεθοδικά θα συμφέροντα της χώρας μας μέσω αυτών που θα επιλέξουμε να είμαστε μέλος.
• Συνάπτουμε νέες συμμαχίες και ανανεώνουμε υφιστάμενες με βάση την εθνική ωφέλεια και την εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων, χωρίς φοβίες, προκαταλήψεις ή ενοχικά σύνδρομα.
• Απορρίπτουμε την έξωθεν επιβολή όρων διαβίωσης προτεκτοράτου ή αποικίας ή αποτυχημένου κράτους στους Έλληνες και την παραγωγή δικαίου από εξωχώρια κέντρα χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση από τον Ελληνικό λαό και το Σύνταγμα.
• Δεν δεχόμαστε την μετατροπή της χώρας σε χώρο ή υποτελές ομόσπονδο κράτος, ούτε του Έθνους των Ελλήνων σε πληθυσμό κάποιου υπερσυνόλου.
2. Οικονομική ευμάρεια με βάση την εγχώρια παραγωγή ελέγχοντας τα χρηματοοικονομικά μέσα διαχείρισης της καταναλωτικής δύναμης ως εργαλείο εξυπηρέτησης του σκοπού και όχι ως αυτοσκοπού.
• Διαπραγματευόμαστε την υλοποίηση συνολικού προγράμματος διαχείρισης βιώσιμου χρέους με σκοπό την αποπληρωμή του χρέους χωρίς τη χρήση έωλων μακροοικονομικών υποθέσεων αυτοεκπληρούμενων προφητειών.
• Εργαζόμαστε πάνω στη δημιουργία απλού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, με αναλογικότητα στη συμμετοχή των βαρών, και σαφείς κανόνες που θα διαρκούν σε βάθος χρόνου.
• Διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για καθιέρωση επενδυτικού κλίματος φιλικού προς θεσμικές, μακρόπνοες και σταθερές επενδύσεις.
• Επιλέγουμε νομισματικό μέσο βάσει του εθνικού ρόλου στις δυναμικά εξελισσόμενες γεωστρατηγικές ισορροπίες.
• Δρούμε με μόνο γνώμονα το εθνικό συμφέρον και των συνεργειών που μπορούμε βάσει αυτού να δημιουργήσουμε.
• Θέτουμε τις προϋποθέσεις για την αύξηση της προσόδου της υγιούς επιχειρηματικότητας στα πλαίσια εθνικού οικονομικού δόγματος κατά List.
• Προκαλούμε την κατά Schumpeter δημιουργική καταστροφή της άνευ επαρκούς εθνικής προστιθέμενης αξίας διαμεσολάβησης σε οικονομία και κράτος.
• Εκμεταλλευόμαστε αμφίδρομα τους κατά Say πολλαπλασιαστές γενικής ισορροπίας του Οικουμενικού Ελληνισμού.
3. Κοινωνική ευημερία με βάση τη δικαιοσύνη.
• Αναδιαμορφώνουμε πλήρως το σύστημα παραγωγής και υλοποίησης δικαίου ούτως ώστε, με τις οδηγίες ανεξάρτητης και αδέκαστης δικαστικής εξουσίας, να χαρτογραφηθεί με σαφήνεια και πληρότητα το σύνολο του κανονιστικού και νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της χώρας και των θεσμών της, να εξαλειφθεί η πολυνομία, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες απονομής της δικαιοσύνης και να εμπεδωθεί κοινό αίσθημα ασφάλειας δικαίου και αμεσότητας εφαρμογής του.
• Λαμβάνουμε μεριμνά για την κοινωνική αυτενέργεια τάξεως και ηθικής στα πλαίσια του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και επιχειρούμε να εμπεδώσουμε αυτές τις αρχές και αξίες μέσα από την ριζική μεταβολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς ένα ελληνοκεντρικό σύστημα παραγωγής υπεύθυνων πολιτών, όχι ιδιωτών.
• Δημιουργούμε συνθήκες προστασίας των αδυνάτων αξιοποιώντας μια διευρυμένη έννοια της κατά Rawls κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι διαδικασίες υλοποίησης της στρατηγικής της Πολιτειακής Παράταξης είναι οι εξής:
1. Διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για πολιτειακή και διοικητική αλλαγή.
• Καθιστούμε κεντρικό θέμα στην πολιτική μας ατζέντα την δημιουργία Νέου Καταστατικού Χάρτη για τη χώρα.
• Προετοιμάζουμε σχέδια δημοψηφισμάτων για τις αναγκαίες αλλαγές του πολιτεύματος (Προεδρική Δημοκρατία, διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας) και της κρατικής δομής.
2. Γεωπολιτική διαπραγμάτευση για τη διασφάλιση της υλοποίησης των Ελληνικών επιλογών.
• Δημιουργούμε και διαπραγματευόμαστε εναλλακτικά στις υφιστάμενες στρατηγικές επιλογές και σχέδια με σκοπό την αύξηση του κόστους ευκαιρίας ως βάση διαπραγμάτευσης και την μετάβαση σε νέα γεωπολιτικά δεδομένα.
3. Δημιουργία Ελληνικού στρατηγικού σχεδίου για όλες τις πτυχές της εξέλιξης του έθνους ως κύριο εργαλείο ανάπτυξης.
• Ελληνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός©
4. Εκ του μηδενός ανασχεδιασμός του συνόλου του Δημοσίου Τομέα.
• Θέτουμε τις βάσεις για την εφαρμογή πλήρους επιχειρησιακού σχεδίου μηχανικής διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης.
• Επενδύουμε στην αξιοποίηση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και τη δια βίου κατάρτιση και επιμόρφωση τους.
5. Δημιουργία και αξιοποίηση δικτύου του Οικουμενικού Ελληνισμού.
• Επενδύουμε στην αρχή «Ο Έλληνας μέσα σου©» με σκοπό τον εντοπισμό και την ενεργοποίηση των Ελληνικών χαρακτηριστικών κάθε Έλληνα της αλλοδαπής και των υιοθετημένων Ελληνικών χαρακτηριστικών σε κάθε λαό.
• Δημιουργούμε οργανωμένο και ενεργό δίκτυο εξυπηρέτησης των συμφερόντων του Οικουμενικού Ελληνισμού, του οποίου προτείνουμε τη θεσμική ένταξη ως συμβουλευτικό όργανο του Ελληνικού κράτους.
• Δίνουμε προτεραιότητα στους Ελληνικής καταγωγής επενδυτές σε κάθε ευκαιρία εντός Ελλάδος και υποστηρίζουμε ενεργά την εξωστρέφειά τους.
• Δημιουργούμε συνέργειες για τους Ελληνικής καταγωγής πολίτες του κόσμου για κάθε δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει τη δύναμη επιρροής τους και ενθαρρύνουμε την διαρκή και ουσιαστική επαφή τους με την μητέρα-πατρίδα και τα πολιτιστικά και θρησκευτικά κέντρα της ανά τον κόσμο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Ιδρύεται πολιτικό κόμμα με τον τίτλο
Πολιτειακή Παράταξη
σε σύντμιση “Π”,
αναφερόμενο στην αγγλική γλώσσα ως
Republicans, Hellenic Republic
σε σύντμηση “RHR”.
Η ιδεολογία του κόμματος είναι ο πατριωτισμός ως διαχρονικό στοχοθετικό υπερσύνολο των εστιών ανθρώπων που έχουν συμβάλει στην εξελικτική διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού.

Η δύναμη στην ενότητα.©

Όσοι Έλληνες πολίτες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, δεν είναι μέλη άλλου πολιτικού κόμματος, συμφωνούν με το όραμα της Πολιτειακής Παράταξης, τη στρατηγική της και τις διαδικασίες υλοποίησής της, και επιθυμούν να υποστηρίξουν την κατάθεση της ιδρυτικής της δήλωσης, μπορούν να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Τ.Θ. 66045, Τ.Κ. 15561, Χολαργός, Ελληνική Δημοκρατία.

Το ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΜΠΑΜ του σαββατοκύριακου

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα περίπτερα ή είναι «θαμμένη», καλέστε μας στο 210 3007788 έως 91 ή στείλτε μας email στο [email protected] Δώστε μας τη διεύθυνση του σημείου πώλησης που ΔΕΝ θέλει να μας βρίσκουν…