Προτάσεις της Γ. Μπόκα για τον Πρωτογενή τομέα

Της Γεωργίας Μπόκα, Υποψήφιας Βουλευτή με την Νέα Δημοκρατία

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της κατάρρευσης της οικονομίας του πρωτογενούς τομέα. Η υπερφορολόγηση, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, η υψηλές τιμές των καυσίμων και των αγροεφοδίων οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην συρρίκνωση του κλάδου των αγροτών και κτηνοτροφών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής και την ταυτόχρονη αύξηση των εισαγωγών στον τομέα της αγροτοδιατροφής, επιβαρύνοντας με επιπλέον κόστος το καλάθι των νοικοκυριών, ενώ πολύτιμοι χρηματικοί πόροι φεύγουν από την χώρα μας.

Αυτό έχει ως συνέπεια, η Αιτωλοακαρνανία μας να πλήττεται σε μεγάλο βαθμό, διότι διαθέτει περίπου το 11% του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, ενώ παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της απασχολείται στον πρωτογενή τομέα. Συνεπώς, η σταδιακή συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής οδηγεί στην ταυτόχρονη μείωση του εισοδήματος των αιτωλοακαρνάνων αγροτών και κτηνοτρόφων, μειώνοντας έτσι το διαθέσιμο εισόδημα, την αγοραστική τους δύναμη, φτωχοποιώντας έτσι τον μεγαλύτερο εργασιακό πυλώνα του νομού μας.

Συνεπώς, αποτελεί αναγκαιότητα για την Αιτωλοακαρνανία μας, αλλά και γενικότερα για την χώρα και είναι άμεση προτεραιότητα  μου, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μέτρα που αφορούν στην μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, όπως είναι η μείωση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας στην αγροτική παραγωγή, η μείωση των αγροτικών ασφαλιστικών εισφορών και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αγροτικά καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο).

Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχύσουμε την επαγγελματική ικανότητα των αγροτών και κτηνοτρόφων με συνεχή και εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης στις νέες αγροτικές μεθόδους και τεχνολογίες παραγωγής, καθώς επίσης με την συνεχή κατάρτιση να διευρύνουμε τις δράσεις των παραγωγών, να τους ωθήσουμε στην δημιουργία συνεργειών και να τους δώσουμε κίνητρα να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους. Έτσι, να τους δίνετε η ευκαιρία να προσφέρουν υψηλής ποιότητας ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές.

Η προώθηση της βιολογικής γεωργίας θα πρέπει να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης του νομού μας. Κυρίως στον τομέα του γάλακτος, των τυροκομικών προϊόντων και των ελαιούχων προϊόντων τα οποία δίνουν μεγάλη ώθηση στις εξαγωγές της Αιτωλοακαρνανίας μας. Παράλληλα, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και σε άλλους κλάδους της αγροτικής παραγωγής να ενταχθούν στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας, οι οποίοι και αυτοί με την σειρά τους θα ενισχύσουν το αγροτικό εισόδημα του νομού μας.

Επίσης, θα πρέπει να εκσυγχρονίσουμε τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως διώρυγες κανάλια και αντλιοστάσια. Μην ξεχνάμε ότι η Αιτωλοακαρνανία μας διαθέτει πολλά νερά και ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα έργα εγγείων βελτιώσεων, το οποίο με την πάροδο των χρόνων έχει υποστεί σοβαρές φθορές και χρήζει εκσυγχρονισμού με Εθνικά ή και Ευρωπαϊκά κεφάλαια. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα για τον αγροτικό τομέα αποτελεί το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος των αντλιοστασίων για την άρδευση των καλλιεργειών. Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων που τα διαχειρίζονται δυσκολεύονται να πληρώσουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα τα χρέη προς την Δ.Ε.Η. ολοένα και να αυξάνονται, μαζί με τις απειλές αποσύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος από πολλά αντλιοστάσια του νομού μας. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα αυτό και ο μόνος τρόπος για να γίνει είναι με την αξιοποίηση του Νόμου περί Ενεργειακών Κοινοτήτων, οι οποίες θα επενδύσουν δυναμικά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω Α.Π.Ε., καλύπτοντας έτσι τις ενεργειακές ανάγκες των Τ.Ο.Ε.Β.

Τέλος, θα πρέπει να εξορθολογήσουμε και να αξιοποιήσουμε πλήρως τα Ευρωπαϊκά κονδύλια – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και ενισχύσεις, δίνοντας την δυνατότητα στους παραγωγούς να επενδύσουν στη γεωργία με νέο ηλεκτρομηχανολογικό μηχανισμό, με σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, φιλικότερους προς το περιβάλλον, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές κρατώντας τους νέους στον τόπο τους, μειώνοντας έτσι την ανεργία του νομού μας και προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη.