Γιάννης Ραγκούσης: «Ανοίγοντας την κερκόπορτα για την κατάργηση του ΑΣΕΠ»

Για να έχετε πλήρη γνώση της ζημιάς που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανοίγοντας την κερκόπορτα για την κατάργηση του ΑΣΕΠ, δείτε σας παρακαλώ τα ακόλουθα.
Από το 2009, με τις διατάξεις του Νόμου 3812, προβλέπεται για όλους τους φορείς του δημοσίου η με απευθείας, άμεσες και συνοπτικές διαδικασίες πρόσληψη προσωπικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. (άρθρο 1, παράγραφος 2-ιε)
Με δύο όμως προϋποθέσεις.
Ότι η διάρκεια των προσλήψεων αυτών δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες, καθώς και ότι εκ των υστέρων, οι προσλήψεις αυτές θα κρίνονται από το ΑΣΕΠ ως προς τον επείγοντα χαρακτήρα τους.
Ένας εργαζόμενος που προσλαμβάνεται για 12 μήνες θεωρείται ότι καλύπτει όχι έκτακτες αλλά πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Οι προσλήψεις 12μηνης διάρκειας και μάλιστα επιστημονικού προσωπικού, ήταν αποκλειστικής αρμοδιότητας ΑΣΕΠ ενώ τώρα είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας Μητσοτάκη-Βορίδη.
Το ΑΣΕΠ τώρα καταργήθηκε και από τον εκ υστέρων έλεγχο των συγκεκριμένων προσλήψεων.

  1. Υ.Γ. Μία εξήγηση σε όσους εκπλήσσονται με την ιδιαίτερη ευαισθησία αλλά και αυστηρότητα που προσωπικά επιδεικνύω για την προστασία του ΑΣΕΠ.
    Με τον ιδρυτικό νόμο του ΑΣΕΠ 2190/1994, δεν είχαν υπαχθεί στην αρμοδιότητα της συγκεκριμένης συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής, οι προσλήψεις στην Εκκλησία της Ελλάδος, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στη Βουλή, οι συμβάσεις έργου καθώς και οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού. Αυτά όλα νομοθετήθηκαν για πρώτη φορά με τον Ν.3812/2009 για τον οποίο ανέλαβα την πολιτική ευθύνη αλλά και το κόστος που συνεπαγόταν.