Όχι στη διάθεση στρταιωτικού προσωπικού σε αεροδρόμια και λιμάνια.

Με έγγραφό του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ζήτησε τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων για τη στελέχωση σημείων εισόδου της Χώρας προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο δειγματοληπτικού ελέγχου για COVID-19 σε επισκέπτες.
Η ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ ζήτησε από τα Γενικά Επιτελεία την απόδοση 140 στελεχών (28 αξκών και 112 βοηθών) για ένα τρίμηνο στα σημεία εισόδων που αναφέρονται σε αυτό.
Μετά τη πρόθεση για διάθεση στελεχών στον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να συνδράμουν στην έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων, τώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν έναν μεγάλο αριθμό στελεχών τους, από τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τις υγειονομικές τους υπηρεσίες.
Η Π.Ο.Ε.Σ. εκφράζει την αντίθεσή της στην ως άνω διάθεση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, καθόσον θεωρεί ότι εκφεύγει της αποστολής τους και ανοίγει περαιτέρω δρόμο σε εξυπηρέτηση δημόσιων λειτουργιών που οφείλονται να καλύπτονται από άλλους φορείς, με προσλήψεις προσωπικού, προς κάλυψη επιτακτικών και άμεσων αναγκών τους….

Δείτε το δελτίο τύπου της ΠΟΕΣ