213 0995955

695 6026415

24 Ιουλίου 2024

Όροι Χρήσης του ιστότοπου www.ekloges.net

1. Εισαγωγή

To ekloges.net αποτελεί ιστοσελίδα που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες των εκλογών. Απευθύνεται  τόσο σε υποψήφιους πολιτικούς σε τοπικό ή πανελλήνιο επίπεδο όσο και σε πολίτες – μέλη εκλογικού σώματος. Οι πολίτες μπορούν εύκολα να αναζητήσουν τους Υποψηφίους ανά Περιφερειακή Ενότητα/Περιφέρεια/Δήμο και ανά εκλογικό συνδυασμό. Μπορούν να μελετήσουν τα βιογραφικά τους, να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για τις εκλογές, να αναλύσουν τις τελευταίες Δημοσκοπήσεις και να θυμηθούν τα προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα. Αντίστοιχα, οι  Υποψήφιοι Πολιτικοί όλων των κατηγοριών μπορούν να ενημερώσουν το προφίλ της υποψηφιότητας τους, να δημοσιεύσουν Άρθρα και να προβληθούν μέσα από την εξειδικευμένη σελίδα του ekloges.net

2. Αποδοχή των όρων

 • . Ο παρόν δικτυακός τόπος με διεύθυνση www.ekloges.net έχει δημιουργηθεί και ανήκει στην Εταιρεία “Depa Technologies Digital Agency ΕΕ”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα η οδός Γέλωνος  αριθμ. 11, τκ 11521 με Α.Φ.Μ 801672560 – Δ.Ο.Υ Ψυχικού.  Η αποδοχή και τήρηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και της Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι υποχρεωτική για την χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του παρόντα ιστότοπου. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες σύμφωνους με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς. Οι χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης και τις πολιτικές που εφαρμόζει ο παρόν ιστότοπος.. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου του. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στο Website αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του Website να ενημερώνονται σχετικά και, εφόσον απαιτείται, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.

 

Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε ερωτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του www.ekloges.net.

2.1 ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 • Η πρόσβαση ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών και των υπηρεσιών του www.ekloges.net που ο Χρήσης επιλέγει την αγορά τους, προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων – Γενικών, αλλά και Ειδικών Όρων ανά τύπο υπηρεσίας. Κατά τη διαδικασία πρόσβασης στο Website και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης οφείλει να απέχει από τη χρήση του Website και των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.
 • Επισημαίνεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος οδηγεί σε αδυναμία παροχής της υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο χρήστης και πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Website εν όλω ή εν μέρει.
 • Τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας www.ekloges.net, προερχόμενο από τους πολιτικούς συνδυασμούς και τους υποψηφίους πολιτικούς, βουλευτές, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους: εμπορικά σήματα, λογότυπα, εικόνες, ψηφιακά αρχεία, σχέδια, λογισμικό και εν γενεί περιεχόμενο της ιστοσελίδας, με εξαίρεση τα πνευματικά δικαιώματα υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, ψηφιακά αρχεία, διαφημίσεις) ανήκουν αποκλειστικά στην ως άνω ιδιοκτήτρια εταιρεία ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια χρήσης σε αυτήν και προστατεύονται από τους ισχύοντες Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων
 • Απαγορεύεται αυστηρά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, η οποιαδήποτε έμμεση χρήση του παρόντος ιστοτόπου και των περιεχομένων αυτού χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας μας ή άλλου ιδιοκτήτη όσον αφορά πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
 • Με την υποβολή υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας μελών ή χρηστών, μας δηλώνετε ότι είστε ο κάτοχος του Περιεχομένου αυτού ή υποβάλετε το υλικό σας συνοδευόμενο με τη ρητή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του. Δελτία τύπου ή άρθρα ή προφίλ ή δράσεις μέλους μας ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτους όπως σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τοπικές εφημερίδες και ΜΜΕ. Μας παρέχετε την άδεια για δημοσίευση και αναπαραγωγή αυτού του Περιεχομένου υποψήφιου αγοραστή στον παρόντα ιστότοπο αλλά και σε τρίτο.
 • Το www.ekloges.net εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τυχόν τεχνικά προβλήματα της ιστοσελίδας στα πλαίσια της προσπάθειας μας να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Το www.ekloges.net ωστόσο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά ή άλλης φύσεως προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την προσπέλαση του διαδικτυακού του τόπου. To www.ekloges.net δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών του από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων.
 • Το www.ekloges.net ουδεμία ευθύνη φέρει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες αποζημιώσεις ή τυχόν οιασδήποτε άλλες απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής) φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική) των υποψήφιων αγοραστών προκύψουν από ή σε σχέση με την λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ή με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες, πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, ανεξαρτήτως εάν το www.ekloges.net είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί βάσει του ισχύοντος νόμου.

 

 

     2.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

 • Οι παρεχόμενες από το www.ekloges.net. υπηρεσίες διατίθενται ηλεκτρονικά και μέσω του Website. Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Website προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο.
 • Οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Website θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων να είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι σχετικά.
 • Οι χρήστες του ekloges.net υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς και να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και Πολιτικές. Αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το www.ekloges.net για δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με οποιοδήποτε φυσικό, ψηφιακό ή άλλο μέσο περιεχομένου που είναι παράνομο, προσβλητικό, βλαβερό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, ή ενοχλητικό σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, ή δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, ή δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τα χρηστά ήθη, ή αποτελεί εσωτερική ή εμπιστευτική πληροφορία. Επίσης, αποδέχονται πως δεν θα χρησιμοποιούν εργαλεία, τεχνικές, κώδικα ή άλλες μεθόδους (π.χ. trojans, ιούς, malware, spam) που περιέχουν ιούς λογισμικού ή αρχεία ή προγράμματα, ή τεχνικές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το www.ekloges.net μέσω αυτού (πχ την πρόκληση βλάβης, την διακοπή ή καταστροφή, την παρεμπόδιση λειτουργίας). Επίσης υποχρεούται κάθε Υποψήφιος αγοραστής να μην παρέχει ψεύτικες ή ανακριβείς πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Η μη συμμόρφωση παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία μας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ή και νομικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της εν λόγω αντισυμβατικής ή παράνομης συμπεριφορά. Έχουμε δε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε και να διαγράψουμε το περιεχόμενο ή να διακόψουμε την προβολή του περιεχομένου ή να εμποδίσουμε την πρόσβαση σε αυτό στην περίπτωση που παραβιάζονται οι ανωτέρω διατάξειςΣας προτρέπουμε να αναφέρετε το περιεχόμενο ή τις συμπεριφορές που πιστεύετε ότι παραβιάζουν τα δικαιώματά σας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) ή τους όρους και την πολιτική προστασίας που έχουμε υιοθετήσει. Οποιαδήποτε δε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει η εταιρεία μας ένεκα οιασδήποτε εν γένει παραβιάσεως από υποψήφιο αγοραστή ή χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν αποκλειστικά τον εν λόγω υποψήφιο αγοραστή ή χρήστη/επισκέπτη.
 • Το www.ekloges.net δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες και τα έγγραφα που εμφανίζονται στο Προφίλ του κάθε υποψηφίου πολιτικού είναι έγκυρα, ακριβή και αληθή. Το www.ekloges.net αποποιείται κάθε ευθύνης από την εμπιστοσύνη που μπορεί να επιδείξει κάποιος Χρήστης ή κάποιος ο οποίος μπορεί να ενημερωθεί για το περιεχόμενό της. Το www.ekloges.net αποτελεί χώρο ενημέρωσης, έκφρασης και προώθησης των υποψηφίων παρέχοντάς τους την πλατφόρμα προκειμένου οι ίδιοι να προβληθούν Ο παρών ιστότοπος δεν εκφράζει συγκεκριμένες πολιτικές πεποιθήσεις και δεν προωθεί συμφέροντα ατομικά ή συγκεκριμένης παρατάξεως, ούτε επιθυμεί με κανέναν τρόπο να κατευθύνει την κρίση του εκλογικού σώματος. Το www.ekloges.net παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα πολιτικών, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κ.λπ.) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του «ως έχουν», υπό την επιφύλαξη ελέγχου τυχόν υβριστικού, παράνομου, ρατσιστικού ή ανήθικου περιεχομένου. Ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών – χρηστών. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον Δικτυακό Τόπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. Το www.ekloges.net δεν είναι υπεύθυνο σε καμία περίπτωση για την δημοτικότητα του κάθε υποψηφίου, ούτε εγγυάται το οιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα.

     2.3  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Κάθε φυσικό πρόσωπο ή πολιτικός συνδυασμός ο οποίος έχει θέσει υποψηφιότητα σε οποιαδήποτε επερχόμενη εκλογική διαδικασία είτε εθνικών – βουλευτικών εκλογών ή δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, έχει δυνατότητα, αφού καταβάλλει τη συμφωνηθείσα αμοιβή να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το ekloges.net. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ενημέρωση του πολιτικού τους προφίλ στην ιστοσελίδας, την δημοσίευση άρθρων και την διαφήμιση τους μέσω διαφημιστικών banners. Ο κάθε υποψήφιος αγοραστής φέρει ο ίδιος αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθότητα, ακρίβεια και αλήθεια των πληροφοριών που ο ίδιος παρέχει και μας επιτρέπει να δημοσιοποιήσουμε. Όταν λαμβάνουμε γνώση για περιεχόμενο ακατάλληλο, υβριστικό, παράνομο ή ρατσιστικό ή τέτοιου περιεχομένου ή τέτοιας συμπεριφοράς, θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες, π.χ. να σας ειδοποιήσουμε, να αφαιρέσουμε το σχετικό περιεχόμενο, να καταργήσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες δυνατότητες, να αναστείλουμε ή απενεργοποιήσουμε τον προφίλ σας ή ακόμη και να απευθυνθούμε στις διωκτικές αρχές.

 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μέσω του Website είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τον χρήστη και η συλλογή και επεξεργασία από www.ekloges.net.πληροφοριών που τον αφορούν και δύνανται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο εκάστοτε χρήστης του Website και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών παρέχει την ανεπιφύλακτη άδειά του προς www.ekloges.net.να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω υπό τον όρο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οφείλει να παύσει και να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.
 • Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εγγραφή του Χρήστη για την λήψη ή/ και διαχείριση των Υπηρεσιών που αιτείται ή λαμβάνει από το www.ekloges.net.τόσο η διαδικασία όσο και τα στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται εκάστοτε για την εγγραφή (sign up) ή/ και είσοδο (log in) του Χρήστη στην ηλεκτρονική μερίδα του προσδιορίζονται και μπορούν να τροποποιούνται εκάστοτε μονομερώς κατά την κρίση του www.ekloges.net.και περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό Ελληνικού κινητού τηλεφώνου, ονοματεπώνυμο κ.λ.π. Αδυναμία τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας ή/ και εισαγωγής των αιτούμενων στοιχείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης στην ηλεκτρονική μερίδα ή και στις Υπηρεσίες.
 • Η διαδικασία ενημέρωσης της ιστοσελίδας με την υπηρεσία που αγοράστηκε θα ολοκληρώνεται εντός 1-2 εργάσιμες ημέρες

3.1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Οι τιμές που αναγράφονται στο Website σε αντιστοίχιση με κάθε προσφερόμενο αγαθό αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, χωρίς τον υπολογισμό των αναλογούντων φόρων και τελών (ΦΠΑ), , που ισχύουν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στο Website.
 • Οι ως άνω τιμές που αναγράφονται στο Website μπορούν να τροποποιηθούν από το www.ekloges.net.  οποιαδήποτε στιγμή.
 • Το αντίτιμο κάθε υπηρεσίας εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στο Webstite σχετικά. Κατά κύριο λόγο, η εξόφληση πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας του συγκεκριμένου τύπου ή τύπων που γνωστοποιείται στο Website ή με τραπεζική κατάθεση ή με paypal
 • Τα στοιχεία του κατόχου της πιστωτικής κάρτας διαβιβάζονται αυτομάτως στον συνεργαζόμενο με το www.ekloges.net. Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της πιστωτικής κάρτας για την περίπτωση προμήθειας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου, απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης ή συναίνεσης του νομίμου κατόχου αυτής.
 • Το www.ekloges.net. δικαιούται για λόγους ασφαλείας, να απορρίψει την παραγγελία του χρήστη για αγορά υπηρεσίας και να μην ολοκληρωθεί ή να ακυρώσει τη συναλλαγή. Το www.ekloges.net.στο πλαίσιο αυτό, δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε, στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών, την προσκόμιση από οποιονδήποτε χρήστη όποιων στοιχείων θεωρεί το ίδιο απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου ή/και της πιστωτικής κάρτας, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη των υπηρεσιών με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας πιστωτικής κάρτας, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί από το www.ekloges.net. απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών. Η αποστολή οποιωνδήποτε εγγράφων που δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πραγματοποιείται σε έγχαρτη μορφή στην έδρα του www.ekloges.net..
 • Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει την εξ αρχής εκκίνηση μιας συναλλαγής για αγορά υπηρεσιών που διατίθενται από το www.ekloges.net. ή/και απλώς την ολοκλήρωση της συναλλαγής με εξόφληση μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν . 3862/2010 (συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών, Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, αλλά και φυσικών σημείων πώλησης/καταστημάτων που λειτουργούν ως Αντιπρόσωποι Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3862/2010), οι εν λόγω Πάροχοι δύνανται να χρεώνουν το Χρήστη/Πληρωτή με έξοδα συναλλαγής, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική τους πολιτική, ανεξαρτήτως του μέσου ή τρόπου πληρωμής που θα επιλέξει ο Χρήστης (δηλαδή μετρητά ή με κάρτα ή μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην υπηρεσία DIAS DEBIT υποστηρίζοντας πληρωμές μέσω Ταμείου, Internet Banking, Phone Banking και ΑΤΜ.) Πλην των Τραπεζών, οι υπόλοιποι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών εφαρμόζουν κατά κανόνα έξοδα συναλλαγής €1,00/ συναλλαγή.
 • Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο μπορείτε να κάνετε την κατάθεση σας για την εξόφληση της συναλλαγής σας είναι ο κάτωθι. Στην αιτιολογία παρακαλώ να αναγράφεται το όνομα του Υποψηφίου/πολιτικού συνδυασμού  που εκτελεί την συναλλαγή

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ EUROBANK
DEPA TECHNOLOGIES DIGITAL AGENCY Ε.Ε.
ΙΒΑΝ : GR8302600630000480200943934
Επωνυμία : DEPA TECHNOLOGIES DIGITAL AGENCY Ε.Ε.
ΒIC: ERBKGRAA

 • Το προφίλ, οι δηλώσεις και τα διαφημιστικών banner θα είναι ενεργά μέχρι και ένα μήνα μετά την εκλογική διαδικασία όπου συμμετέχετε.

 

3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 • Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει την υπηρεσία την οποία προμηθεύτηκε οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημά του το εντός 24 ωρών από την ημερομηνία και ώρα αγοράς στο [email protected]. Tο www.ekloges.net. ενδέχεται να χρεώσει το κατά περίπτωση κόστος ακύρωσης το οποίο ορίζεται στο 30% της συνολικής αξίας.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται στο χρήστη σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών  Σχημάτων Καρτών. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται, αν είναι εφικτό, με τον τρόπο που έγινε η πληρωμή, σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται με τραπεζική κατάθεση.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται δεν αντιστοιχεί στον Υποψήφιο που θέλει να ενημερώσει το προφίλ του ή να αναρτήσει μια δήλωση, θα ακυρώνεται η συναλλαγή χωρίς επιστροφή χρημάτων ενώ ταυτόχρονα θα ενημερώνεται ο αγοραστής στα στοιχεία που έχει καταχωρήσει για επικοινωνία, για την αποστολή εκ νέου της προαπαιτούμενης Υπεύθυνης Δήλωσης
 • Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, το www.ekloges.net.διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την αγορά του χρήστη ενημερώνοντάς τον σχετικά.
 • Το ekloges.net διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει και να διαγράψει άρθρο ή ανακοίνωση και εν γένει περιεχόμενο υποψηφίου σε περίπτωση που παραβιάζονται οι παρόντες όροι και δικαιώματα τρίτων. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να διακόψουμε την προβολή του περιεχομένου ή να εμποδίσουμε την πρόσβαση σε αυτό στην περίπτωση που παραβιάζονται ο ανωτέρω διατάξεις.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ www.ekloges.net.και των χρηστών του Website πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στο www.ekloges.net. για το σκοπό αυτό.
 • Κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στο www.ekloges.net. τα αληθή του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είναι ο νόμιμος χρήστης.
 • Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με το www.ekloges.net. ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αλλιώς ηλεκτρονικά επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του διαθέσιμου εργαλείου Live Chat στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, παρέχοντας γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μερών-
 • Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας/αγαθού ή/και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από τη χρήση του Website ή/και των υπηρεσιών του www.ekloges.net.  και παράλληλη ευθύνη του χρήστη για την αποπληρωμή της χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση.

 

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 • Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας για την εκτέλεση συναλλαγής και τη λήψη των υπηρεσιών μας απαιτεί κοινοποίηση προς τη www.ekloges.net.των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων αγαθών, όπως ενδεικτικά π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό ελληνικού κινητού τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ.
 • Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων για την εκτέλεση κάθε συναλλαγής ο χρήστης παρέχει στη www.ekloges.net. τη ρητή συγκατάθεσή του (opt-in) για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον ως άνω σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του ν. 2472/1997 και της οικείας ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Το www.ekloges.net. λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και τηρεί όλες τις αρχές σύννομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του υποκειμένου (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την ελληνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τις έγγραφες οδηγίες και την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας.
 • Το www.ekloges.net. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων, εφόσον ο συγκεκριμένος χρήστης έχει συναινέσει με σχετική δήλωσή του στην ιστοσελίδα μας, την οποία μπορεί ελεύθερα να ανακαλέσει οποτεδήποτε.
 • Η ανάκληση της συναίνεσης γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα του χρήστη στη διεύθυνση  προερχόμενο από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ». Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να πατήσει στην ένδειξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ» του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει λάβει.
 • Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από τη Depa Technologies, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
 • To www.ekloges.net. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, η οποία γίνεται με τα ίδια εχέγγυα ασφάλειας και προστασίας που ισχύουν και για www.ekloges.net.ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Την ίδια πρόσβαση μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει από τις διωκτικές και αστυνομικές αρχές βάσει του νόμου.
 • To www.ekloges.net. επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει ή διαβιβάσει σε τρίτους ανωνυμοποιημένα τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται με τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, όπως π.χ. για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς.
 • Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.ekloges.net., είτε αυτά έχουν επιλεγεί από τον Χρήστη είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματά της και του έχουν κοινοποιηθεί (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κωδικοί πληρωμής, κωδικοί παραγγελίας, κωδικοί πρόσβασης κ.ά.), είναι αυστηρά προσωπικά και ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τα προστατεύει από διαρροή, αντιγραφή, προσβολή και κοινοποίηση σε τρίτους.

 

 

 

 

 

Δημοσκόπηση MRB

5% διαφορα

Νέα Δημοκρατία- Σύριζα